The International Geoscience Programme (IGCP) är ett samarbete mellan Unesco och The International Union of Geological Sciences (IUGS) för att främja geovetenskaplig forskning genom internationella forskningsprojekt, möten och workshops. IGCP har stöttat över 500 projekt i ungefär 150 länder under sina 40 år.

IGCP samlar forskare från hela världen och förser dem med startkapital för att bedriva internationell forskning. Syftet är att uppnå en homogen global utveckling av geovetenskapen, för att förbättra nationernas välstånd och människors livskvalitet.

Idag främjar IGCP bland annat ”earth science projects” med tydlig samhällsinriktning för hållbar utveckling och för att motverka naturkatastrofer.
IGCP firar sitt 40-års jubileum med en serie publikationer: ”Tales Set in Stones – 40 Years of the International Geoscience Programme (IGCP)” innehåller exempel på framgångsrika IGCP-projekt.

– Läs ”Tales Set in Stones – 40 Years of the International Geoscience Programme (IGCP)” här.
– Mer information om IGCP hittar du här.