Tillgang till internet
Foto: Mariko från Mali mottar ett mejl från Senegal © UNESCO/Daniel Serge

Den ökade tillgången till internet bidrar till ett ökat informationsutbyte och fler utbildningsmöjligheter. Internet kan bidra till att stödja unga kvinnor och män genom ökade möjligheter till interaktion och informationsutbyte.

Enligt “the State of Broadband report” är mobilt bredband den snabbast växande teknologin genom historien. Rapporten belyser tillgången till bredband runt om i världen. 97 procent av befolkningen i Republiken Korea har tillgång till bredband i hushållet, och toppar därmed listan. I över 70 länder har mer än hälften av befolkningen tillgång till internet.

Trots att stora framsteg görs inom området, saknar 90 procent av befolkningen i de 49 allra fattigaste länderna (Least Developed Countries) tillgång till internet. Internettillgången behöver prioriteras i de allra fattigaste länderna, eftersom det är en del av social och ekonomisk utveckling. Områden som hälsa, jämställdhet och utbildning kan gynnas av den teknologiska utvecklingen.

Läs mer på Unesco.org