Unesco har i ett brev meddelat Sverige att de anser det nödvändigt att ta upp frågan om världsarvet Laponia på Världsarvskommitténs möte i juni 2022. Unesco efterfrågar en förvaltningsrapport senast den 17 mars. Unesco efterfrågar också information om hur de rekommendationer som expertorganen ICOMOS och IUCN gav i juni 2021 har beaktats. Unesco upprepar att de förväntar sig att en reviderad och utökad analys (”impact assessment”) som de då efterfrågade ska skickas in innan något beslut om att godkänna gruvbrytning fattas.