Nationalkommissioner för Unesco från 40 länder har gemensamt undertecknat nedanstående uttalande som i starkast möjliga ordalag fördömer Rysslands invasion av Ukraina.

Nationalkommissionerna för Unesco i Europa (och utanför) fördömer Rysslands attack mot Ukraina i starkast möjliga ordalag. Vi uttrycker vår solidaritet med folket i Ukraina, som inkluderar journalisterna som täcker konfliktområdet, lärare, utbildare, studenter och elever som har rätt att utbildas i fred. Vi stöder till fullo våra partners som förespråkar Unescos mål och värderingar i och utanför Ukraina.

Den 24 februari uppmanade Unesco att internationella humanitära lagarna ska respekteras. Specifikt bevarandet av informationsfriheten, skyddet av media arbetare och att Haagkonventionen (1954) om skydd av kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt ska respekteras. Totalt sju av Unescos världsarv finns i Ukraina. Efter den senaste tidens upptrappning av våldet bad FN:s generalsekreterare António Guterres den ryske presidenten att dra tillbaka sina trupper från Ukraina.

Uttalande har gemensamt undertecknats av Unescos nationalkommissioner i:

Albanien, Andorra, Belgien, Bulgarien, Danmark, Tyskland, Estland, Färöarna, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Sydkorea, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Ungern, Storbritannien och Cypern. Flera kommissioner förväntas även ansluta sig till uttalandet.