Unesco har lanserat The Global Casebook of Investigative Journalism som syftar till att möjliggöra och förbättra utbytet av god praxis och skapa nätverk inom undersökande journalistik i världen.

Boken innehåller fler än 20 nya utredningar från hela världen, som omfattar områden som yttrandefrihet, fri information, god samhällsstyrning, sociala och rättsliga frågor, miljö, hälsa och genus. Varje artikel följas av en förklaring av hur författarna genomfört sin forskning.

» Här kan du ladda ner och läsa boken.