Unesco-logotypUnesco LUCS har utsett Sauda Luzze, 20 år, från Alby i Botkyrka, till första stipendiaten. Stipendiet riktas till en person som verkar i Unesco LUCS anda, har intresse för att främja lokal utveckling och verkar för ett hållbart interkulturellt samhälle. Detta stämmer verkligen in på Sauda Luzze som bland annat driver #Afro, en samtalsgrupp i Alby med afrosvenska ungdomar. Till vardags studerar hon nationalekonomi på Södertörns högskola, samtidigt som hon jobbar med Demokratiodling i Botkyrka, ett projekt för att väcka intresset om odling, ledarskap och hållbar utveckling bland unga.
Nu får Sauda Luzze en engångssumma om 10 000 kr, ett inspirationsmöte med en av de tre grundande kommunerna och inte minst: ett besök till Unesco Paris med två dagars program på plats. Stipendiet delas ut på Unesco LUCS-konferensen den 11 december.

Unesco LUCS står för Lokalt Unescocenter för samverkan och invigdes den 9 maj 2014 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Grundarna är tre svenska kommuner – Botkyrka, Eskilstuna och Malmö. Idag är också Borlänge kommun samt Rädda Barnen Unesco LUCS medlemmar.

Läs mer om Unesco LUCS här!