65e465398f

Idag den 19 november är det Världsfilosofidagen. Unesco har firat Världsfilosofidagen sedan 2005.

”Unesco ser filosofi som en kraft för individuell och kollektiv frigörelse” menar Irina Bokova, Unescos generaldirektör. Filosofi är dialog av förundran, över åldrarna, med konst och litteratur, i samhällsdebatten, om politiska frågor, praktiseras av alla, utan specialutbildning, långt bortom klassrummet.

Det här är Unescos budskap i dag vi måste höja flaggan för filosofin så högt som möjligt, för att engagera varje kvinna och man, och i synnerhet varje flicka och pojke. Vi måste dela det kraftfulla i filosofi i större utsträckning och på olika sätt.

Läs mer om Världsfilosofidagen här!