Bild på dator

Tusentals språk i världen är hotade och riskerar försvinna. När ett språk dör ut hotas också mycket av den kultur och de traditioner som är intimt kopplade till det sammanhang där språket talas.

 

Unescos World Atlas of Languages in Danger visar de språk i världen som är hotade, och på så vis bidrar den till skyddet av dem och det kulturarv där språket spelar en central roll.

Nu annonserar Unesco globalt efter individer eller företag som vill utveckla ett nytt koncept för kartans grafiska utseende och den nya globala onlineplattformen ”UNESCO World Atlas of Languages”. Ett av målen med den nya kartan är att ta vara på internets möjligheter så fler ska kunna bidra till skyddet av hotade språk.

Grafiska formgivare och konceptutvecklare bjuds in att lämna in sin ansökan till Unesco senast 2 juni 2017. Ansökan ska innehålla:

  • Ett brev som förklarar varför man vill utföra uppgiften, max 4 sidor
  • Ett konceptförslag som visar ens vision för UNESCO World Atlas of Languages, som fungerar som grund för vidare utveckling
  • Budget och tidsplan

Deadline för arbetet är 15 november 2017.   

Världskarta där alla världens hotade språk är utmarkerade
Unescos World Atlas of Languages in Danger © Unesco

Arbetar du med grafisk design och vill utveckla UNESCO World Atlas of Languages?

Läs mer här!