Unesco vid demonstrationerna för yttrandefrihet i Paris efter terroristattackerna som tog 17 personers liv.  Foto: Unesco/Jeff Lee.
Unesco vid demonstrationerna för yttrandefrihet i Paris efter terroristattackerna som tog 17 personers liv. Foto: Unesco/Jeff Lee.

I efterdyningarna av den tragiska attacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo, arrangerar Unesco ett evenemang om yttrandefrihet vid organisationens högkvarter i Paris onsdagen den 14 januari.

Unescos generaldirektör Irina Bokova inleder programmet, som har organiserats i solidaritet med Frankrike och media över hela världen och för att visa Unescos engagemang för yttrandefrihet och pressfrihet. Franska och internationella medier, representanter från Unescos medlemsstater, opinionsbildare och journalistskolor inbjuds att delta. Den ledande franska serietecknaren Plantu kommer att delta under dagen och hålla ett tal. Det blir rundabordssamtal mellan deltagarna om journalisters säkerhet och om medias roll för att vårda den offentliga debatten, främja dialog och bygga broar. Programmet innehåller också en paneldebatt om journalisters säkerhet, där bland annat DN:s korrespondent Magnus Falkehed kommer att delta. Sverige stödjer evenemanget ekonomiskt och representeras av ambassadör Annika Markovic.

Unescos generaldirektör Bokova fördömer systematiskt mord på journalister runt om i världen och efterfrågar effektiv rättsskipning och ansvarsutkrävande. Hon har fördömt attacken mot Charlie Hebdo och beskriver detta som ”en attack på yttrandefriheten”.

Unescos arbete med press- och yttrandefrihet

Unesco är det FN organ som har ett mandat att arbeta med frågor som rör press- och yttrandefrihet, medieutveckling och journalisters säkerhet i både traditionella och digitala medier över hela världen. Unesco arbetar med en bred ansats med dessa frågor kring press- och yttrandefrihet, journalisters säkerhet och medieutveckling:

• Unesco leder FN:s gemensamma handlingsplan för journalisters säkerhet och arbetar med regeringar världen över, samt koordinerar arbetet inom FN-systemet. Detta inleddes 2011 då Unesco bjöd in andra FN-organ till möte i syfte att mobilisera hela FN-familjen, medlemsstater, regionala MR-organisationer och icke-statliga organisationer att samarbeta för att främja en säkrare miljö för journalister. Mötet resulterade i UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity, ett handlingsorienterat dokument med konkreta förslag på hur journalisters situation kan förbättras. I anslutning till detta arbete uppmärksammar Unesco årligen den internationella dagen för avskaffandet av straffrihet för brott mot journalister, den 2 november.

• Unesco uppmärksammar årligen pressfrihetsdagen, den 3 maj. Då delar Unesco bland annat ut priset Guillermo Cano World Press Freedom Prize, vilket uppmärksammar en person eller organisation som bidragit till att försvara eller främja pressfriheten någonstans i världen. År 2014 gick priset till den turkiska journalisten Ahmet Şik. Sveriges Radios vd Cilla Benkö har nyligen blivit vald till jurymedlem för priset.

• Unesco har också lanserat A Global Alliance on Gender and Media för att främja jämställdheten i och genom media. Ny teknologi skapar kanaler för nya röster, men kvinnor förblir marginaliserade i mer eller mindre utsträckning i medieinnehåll och beslutsfattande.

• Unesco driver flera program och projekt för att stärka yttrandefrihet. Bland dessa kan nämnas International Programme for the Development of Communication (IPDC). Syftet med programmet är att främja uppbyggnaden av fria och oberoende medier i utvecklingsländer med fokus på Afrika.

Utförligare beskrivning av seminariet den 14 januari >
Läs om Sveriges stöd till Unesco kring yttrandefrihetsfrågor >