Pressbild för international mother language day 2017

Elever som har tillgång till undervisning i och på sitt modersmål lyckas överlag bättre med att tillägna sig kunskaper i andra ämnen i skolan.

Unesco uppmärksammar därför den 21 februari hur modersmålsundervisning både främjar en ökad tillgång till utbildning och bidrar till jämlikhet för grupper med andra modersmål än sina länders huvudspråk.

”On the occasion of this Day, I launch an appeal for the potential of multilingual education to be acknowledged everywhere, in education and administrative systems, in cultural expressions and the media, cyberspace and trade” – Unescos generaldirektör Irina Bokova

Läs mer om Modersmålsdagen.

Bild där det beskrivs varför modersmål är viktigt