Årets mottagare av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset är Mariana Dalarsson, Kungliga tekniska högskolan, och Beatriz Villarroel, Nordita och Stockholms universitet. Priset uppmärksammar kvinnor som visat stor potential inom naturvetenskap och teknik. Målet är att fler kvinnor ska satsa på en karriär inom forskning och på så sätt bidra till kunskapsutvecklingen i samhället.

Att bota cancer med guldpartiklar
Mariana Dalarsson är biträdande lektor i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan. Hon får priset ”för att hon genom en innovativ kombination av elektroteknik och biofysik studerat hur guldnanopartiklar kan dopas med näringsämnen så att de selektivt tas upp av och oskadliggör cancerceller”.

– Mitt vetenskapsområde är starkt mansdominerat. Min forskning kan förbättra samhället på många sätt och min dröm är att den en dag ska bidra till att tackla mänsklighetens utmaningar, till exempel cancer. Jag hoppas att jag kan inspirera fler unga kvinnor och flickor att göra karriär inom vetenskapen, säger Mariana Dalarsson.

Medborgarforskning i jakt efter försvunna stjärnor
Beatriz Villarroel är verksam som postdoktor i astrofysik vid Nordita och Stockholms universitet. Hon får priset ”för sin unika förmåga att länka astronomi, artificiell intelligens och medborgarforskning för att identifiera försvunna ljuskällor på natthimlen”.

– Jag har inte alltid vetat att jag ville bli forskare men med tiden blev jag intresserad av forskningsfrågor som jag helt enkelt inte kunde släppa. Att få L’Oréal-Unesco For Women In Science-priset är ett stort erkännande. Priset visar att man inte behöver vara en man för att utföra extraordinär forskning, säger Beatriz Villarroel.

Pristagarna utses av en jury med forskare i Sveriges unga akademi och L’Oréal Sveriges Scientific & Regulatory Affairs Manager. Juryns ordförande är Claes Gustafsson, professor i medicinsk kemi och cellbiologi, och även ordförande för Nobelkommittén för kemi.

Forskning som framtidshopp
Coronapandemin är ett exempel på hur forskare världen över har svarat upp på en global utmaning, bland annat genom att snabbt ta fram vaccin. Forskning är avgörande i arbetet med pandemin och kvinnors kunskap och kreativitet leder till viktiga vetenskapliga bidrag och forskning av hög kvalitet. På många håll har dock pandemin inneburit att fler kvinnor axlat större ansvar för bland annat omsorg och hemskolning.

For Women in Science-priset ges till två kvinnor som är på väg att etablera sig som självständiga forskare inom naturvetenskap och teknik och syftet är att inspirera dem till en forskarkarriär. Andelen kvinnor är lägre bland den forskande och undervisande personalen inom teknik och naturvetenskap jämfört med övriga discipliner. Pristagarna får 150 000 kr vardera samt ett ettårigt mentorprogram i Sveriges unga akademis regi.