Året 2020 tog en vändning ingen hade kunnat räkna med, covid-19 viruset slog hårt mot hela världen och påverkar därmed även Unescofrågor, bland annat utbildning där Unesco snabbt ställde om för att möta de nya utmaningarna. Unescos data visar att 94% av världens studentpopulation påverkats av skolstängningar på grund av pandemin. Unesco har
också genomfört flera studier om hur skolstängningarna, inklusive för dem som inte har tillgång till internet, påverkar världens barn och unga.

Svenska Unescorådet ställde snabbt om till digitala seminarier och events, vilket ofta inneburit en större spridning av våra events, bättre möjligheter att inkludera aktörer som inte är baserade i Stockholm och ökade möjligheter att följa möten som äger rum i Paris.

Svenska Unescorådet har arbetat aktivt med samtliga ansvarsområden. Bland annat valdes Sverige, som första nordiska land, in i kommittén för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Med immateriella kulturarv menas traditioner, seder och bruk som har överförts mellan generationer. Eftersom civilsamhällesorganisationer spelar en nyckelroll för att det immateriella kulturarvet ska vara levande så kommer Sverige bland annat arbeta för att de ska få bättre förutsättningar att arbeta med dessa frågor globalt.

Mycket har också hänt nationellt.

Under 2020 har stort fokus lagts vid att stärka de rutiner och riktlinjer som finns för geoparker bland annat genom att tillsätta en ny kommitté som agerar rådgivare i frågor som rör globala geoparker. Dessvärre har den pågående ansökan om att klassificera Platåbergen som global geopark försenats på grund av covid-19.

Ytterligare en positiv utveckling är att Göteborg har skickat in en intresseanmälan till Svenska Unescorådet för att gå med i Unescos nätverk för Kreativa städer inom området litteratur. Göteborg väntas skicka in en formell anmälan till Unesco under 2021.

På nationell nivå har vi även välkomnat Svenska Unescorådets nya generalsekreterare, Anna-Karin Johansson, som tog över i augusti efter att Mats Djurberg lämnat i mars tidigare under året. Anna-Karin beskriver sin bakgrund med tre ord som: journalistik, mänskliga rättigheter och internationella frågor – som gjord för Svenska Unescorådet och vi ser fram emot vad som komma skall.

Viktiga frågor som kommer vara i fokus under 2021 är bland annat utbildning för hållbar utveckling, etiska aspekter av artificiell intelligens och biosfärprogrammet som firar 50 år.

Läs mer om året som gått i den fullständiga verksamhetsberättelsen här.