etico

I förra veckan lanserades internetportalen ETICO av Unescos internationella institut för utbildningsplanering (IIEP). Syftet med portalen är att erbjuda information om hur korruption bäst bekämpas inom världens utbildningssystem, ett problem som beräknas kosta miljontals dollar av den budget som är menad att garantera utbildning av hög kvalitet till världens barn.

Exempel på korruption inom utbildningssystemet är allt ifrån förfalskade diplom och betyg till så kallade ”spöklärare” och avsaknad av skolmaterial.  Studier visar att hälften av många skolors budget betalas ut som löner till icke existerande lärare, pengar som annars skulle ha gått till att ta emot fler elever och förbättra utbildningens kvalitet. ETICO ska fungera som ett nav för nationella och internationella aktörer som aktivt arbetar med att bekämpa korruption. Syftet är att uppnå EFA-målen (Education for All), dvs. alla barns rätt till grundläggande kvalitativ utbildning som är en del av FN:s millenniemål till år 2015.

Läs mer om ETICO-portalen här!

Hämta även IIEP:s publikation ”Achieveing Transparancy in Pro-Poor Education Incentives” här!