Utbildning skapar valfard
Foto: 10-åriga Moriom från Bangladesh. ©UNESCO/GMR Akash

Nya data från Unescos rapport ”Education for All Global Monitoring Report” visar på de positiva effekter som utbildning har för samhällsutveckling. Utbildning har kapacitet att minska den extrema fattigdomen, öka jämställdheten och bidra till positiva effekter inom flera områden. Rapporten tydliggör också behovet av att säkerställa tillgången till både grundläggande utbildning och till högre gymnasial utbildning i den nya utvecklingsagendan.

Unescos analys visar att utbildning stärker kvinnor, genom att utbilda kvinnor minskar barnäktenskap och barnadödligheten. Tre miljoner unga kvinnor gifter sig före 15 års ålder i regionen söder om Sahara samt i västra och södra Asien. Barnäktenskapen skulle kunna reduceras med en halv miljon om alla flickor fick tillgång till grundläggande utbildning. Om alla flickor fick möjlighet att slutföra sin gymnasieutbildning skulle antalet barnäktenskap kunna minskas med två miljoner.

Utbildning ökar toleransen, bidrar till ekonomisk tillväxt, gynnar miljön, minskar mödradödligheten och ökar chanserna för barns överlevnad. De positiva effekterna av utbildning är påfallande och påverkar hela samhällen. Unescos generaldirektör, Irina Bokova, säger att rapporten visar mer tydligt än någonsin hur utbildning kan förändra liv och samhällen till det bättre.

Rapporten släpps nu i samband med FNs generalförsamling, där utvecklingsagendan efter 2015 ska diskuteras. Pauline Rose är ansvarig för rapporten, som hon menar visar med all tydlighet på utbildningens centrala roll för utveckling och att det är dags för världens ledare att inse detta.

Läs mer: http://www.unesco.org/new/en/media-services/in-focus-articles/new-unesco-data-proves-education-transforms-development/