Blekinge Arkipelag är det svenska biosfärområdet som var först med ett tydligt fokus på Östersjöfrågor. Det har varit ett biosfärområde sedan 2011 och ARK56 är bara ett av många spännande initiativ för att bidra till hållbar utveckling i området. ARK56 är ett nätverk av leder i Unescos biosfärområde Blekinge Arkipelag. Lederna upplevs på cykel, till fots, i kajak eller med båt och möts vid 13 nav där du hittar service och kan byta färdsätt. Initiativet, som hjälper dig hitta allt från sevärdheter, grillplatser och toaletter till gourmetrestauranger och spa, finns både som app, websida och papperskarta. Vi pratade med Susanne Mattson som jobbar på biosfärområdet med bland annat ARK56 .

ARK56Berätta om ARK56! Vad är det?
ARK56 är ett nätverk av leder, företag och produkter inom biosfärområdet Blekinge Arkipelag som lanserades 2019. Målet är att skapa en levande och hållbar kust- och skärgård och tillgängliggöra och öka förståelsen för den unika natur- och kulturmiljön för både för turister, och året-runt-boende. ARK56 främjar företagen genom att nå fler besökare och att förbättra deras hållbarhetsarbete.  Exempelvis hjälper ARK56 appen besökaren att hitta lokala företag som ex erbjuder ekologisk och närproducerad mat, boende eller kajakuthyrning, vilket gynnar den lokala ekonomin. Det görs också insatser riktat till hur besökaren kan bidra till ett renare biosfärområde.

Vad är din roll?
Jag började arbeta inom biosfärområdet i februari men innan dess var jag biosfärambassadör så jag har följt projektet länge. Idag jobbar jag bl a med att utveckla företagsnätverket och med hållbarhetsfrågor relaterat till hållbar besöksnäring. Ca 60 företag deltar i ARK56 och vi träffas två gånger om året för att   stimulera samverkan mellan företagen, inspirera till hållbarhetsarbete och utveckla ARK56 vidare.

Tillsammans med Visit Blekinge arbetar jag också med att utveckla nya produkter som till exempel turförslag och med att uppdatera den information som finns på appen och hemsidan.

Hur har biosfärområdet arbetat för att skapa ARK56?
Biosfärområdet har varit projektledare i projektet Arkipelagrutten där ARK56 utvecklades mellan 2015-2019. Biosfärområdet har varit drivande i att sammanföra olika aktörer, ta fram allt material samt genomföra hållbarhetsutbildningar och andra kompetenshöjande insatser för företagen. För att kunna genomföra projektet har vi fått finansiering från bl a Tillväxtverket och Leader. Nu ligger fokus på att upprätthålla engagemanget och se till att projektet lever vidare.

På vilket sätt bidrar det till hållbar utveckling?
Projektet jobbar med alla aspekter av hållbarhet, både ekonomisk, social och miljömässig. Från ett socialt perspektiv är det mycket viktigt att vi har en levande skärgård där människor kan arbeta och bo året runt, och genom att lyfta lokala företag och stärka deras samarbete fyller ARK56 en mycket viktig roll.

Projektet har också utvecklat en handbok för hållbar utveckling som visar hur företag kan förbättra sitt miljöarbete med allt vad gäller avlopp och avfall till hållbar energi. ARK56 uppmuntrar också till hållbart resande genom att lyfta och tillgängliggöra miljövänliga sätt att upptäcka skärgården, till exempel genom att vandra eller paddla kajak.

Hur påverkas lokala företagare?
Enligt en undersökning som gjordes sade 74 procent av företagarna att hållbarhet har blivit viktigare tack vare ARK56. Flera företag har också installerat solceller och Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommuner har dragit igång ett initiativ med solenergidrivna soptunnor.

ARK56 har fört samman många företag som inte tidigare haft ett samarbete, tex om du bor på ett pensionat kan du få rabatt på uthyrning av kajak på ett annat ställe. Nätverksträffarna har också varit mycket uppskattade eftersom de ger lokala företagare, som kanske inte skulle ha träffats annars, en chans att träffas och utbyta erfarenheter med varandra.

Porträtt