Astrid Lindgrens arkiv är ett världsminne
Astrid Lindgrens arkiv är ett världsminne

Unescos världsminnesprogram ”Memory of the World” handlar om dokument, arkiv, samlingar, film och foto etc – dvs dokumentarv.

Den 5 mars bjuder Svenska Kommittén för Världsminnesprogrammet och Svenska Unescorådet in till konferens för att informera om de svenska världsminnena och om listan över möjliga framtida nomineringar till Unescos internationella förteckning över Världsminnen (Memory of the World).

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Observera att antalet platser är begränsat!

Tid: Torsdagen den 5 mars klockan 17.00 – 19.00
Plats: Kungliga bibliotekets hörsal, Stockholm