Unescoråden i Tyskland, Österrike och Schweiz har gjort en världskarta – på tyska – med alla biosfärområden (som är en del av Unescos program Människan och Biosfären). Den dubbelsidiga kartan visar plats och namn på alla biosfärområden och en översikt över mål, uppdrag och struktur för dem. Kartan inkluderar ”hotspots” för biologisk mångfald, brytpunkter för klimatförändring samt världens mega-metropoler och regioner som står inför hotande vattenbrist. Dessutom innehåller världskartan en mindre del med biosfärområdena i Tyskland, Österrike och Schweiz.

» Ladda ner kartan 
» Läs mer om biosfärområden
» Läs mer om programmet Människan och biosfären i Sverige

Foto: Vänerskärgården blev ett av Unescos svenska biosfärsområden år 2010 ©Unesco