UNESCOs vice generaldirektör Getachew Engida överräcker dokumentet som visar att Världskulturmuseerna stödjer UNESCOs kampanj #Unite4Heritage. ©Ina Marie Winther Åshaug/ Världskulturmuseerna.
UNESCOs vice generaldirektör Getachew Engida överräcker dokumentet som visar att Världskulturmuseerna stödjer UNESCOs kampanj #Unite4Heritage. © Ina Marie Winther Åshaug/ Världskulturmuseerna

I dag den 23 september hölls en ceremoni där Världskulturmuseerna blir en partner till Unescos #Unite4hertiage-kampanj som vill fira och slå vakt om kulturarv och kulturell mångfald världen över. Vid ceremonin deltog bland annat Unescos vice generaldirektör Getachew Engida och stabschef för Världskulturmuseerna Karl Magnusson.

I Världskulturmuseerna ingår fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Världskulturmuseet.

– IS medvetna förstörelse av kulturarvet i Syrien och Irak handlar om att kontrollera historien och därmed framtida historieskrivning. Att förstöra kulturarvet är att beröva människor sin historia och identitet. Det är därför mycket glädjande att Världskulturmuseerna nu blir den första svenska partner till #Unite4heritage – kampanjen, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet

Kampanjen #Unite4heritage startades som en reaktion mot förstörelsen av kulturarv och världsarv i Syrien och Irak och de kränkningar av mänskliga- och kulturella rättigheter och kulturell mångfald det innebär. Den är också en reaktion mot den omfattande illegala handeln med kulturföremål som följer i dess spår och som är en viktig inkomstkälla för extremistgrupper.

#Unite4Heritage vill möta proganada från extremistgrupper med budskap om enighet, sammanhållning, tolerans och solidaritet. Kampanjen visar att mångfald har och alltid kommer att vara en styrka i samhället och att för att bygga fred behöver vi försvara och fortsätta bygga på den tolerans och det mångfald som finns i dag.

I regeringens nya budgetproposition föreslås också att Världskulturmuseerna ska få 1,3 miljoner kronor för att utveckla ett långsiktigt arbete som skyddar hotat kulturarv i bland annat Syrien och Irak. Världskulturmuseerna skulle då fungera som ett centrum för kompetensutveckling och samarbete med andra delar av det offentliga Sverige.

– Det är mycket glädjande att regeringen vill satsa extra på kulturarvsfrågorna. Världskulturmuseerna har både stor kunskap och upparbetade kontakter med andra aktörer för att jobba med världens kulturarv, och med dessa extra medel kan vi ta arbetet till nästa nivå, säger Karl Magnusson, stabschef Karl Magnusson i ett pressmeddelande.

Ceremonin hölls på Världskulturmuseet i Göteborg.

Läs mer om #Unite4heritage här.

Unite4Heritage, pressbild