Catarina Machalela de Cocomela lyssnar på Radio Cascata, Mozambique. ©UNESCO/Sergio Santimano
Catarina Machalela de Cocomela lyssnar på Radio Cascata, Mozambique. ©UNESCO/Sergio Santimano

Förberedelserna inför Världsradiodagen 2014 påbörjas redan nu! Den 13 februari uppmärksammas Världsradiodagen under temat ”Gender equality and women’s empowerment in radio”. 2013 firades dagen på 130 plats runt om i världen, och 150 miljoner lyssnare fick ta del av firandet. På twitter blev Världsradiodagen en 10-i-topp nyhet. Nu börjar förberedelserna för att återigen uppmärksamma mediets betydelse, för att bland annat engagera människor i samhällsutvecklingen och varna människor vid naturkatastrofer.

Skicka dina förslag på de bästa radioprogrammen som utforskar genderfrågor till u.infounesco@regeringskansliet.se. Programmet har möjlighet att inkluderas på ”World Map of the leading radio programmes on gender”.

Lär mer om förra årets firande