Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Den 20 augusti 2013 deltog Unescos generaldirektör Irinia Bokova och Tadjikistans president Emomali Rahmon i öppningsceremonin för konferensen. Konferensen pågår mellan 20 och 21 augusti och handlar om internationellt vattensamarbete och organiseras av Tadjikistans regering, för att uppmärksamma det Internationella året för vattensamarbete (International Year of Water Cooperation, IYWC).

”I en värld där 300 gränsöverskridande sjöar och flodområden täcker nästan halva landytan och står för 60 procent av det globala sötvatten-flödet är samarbete inte ett val utan ett måste”, sa Bokova under sitt inledningsanförande. Hon påminde också om att hållbart vatten är essentiellt när det kommer till att nå alla Millenniemål och borde därför vara centralt i den nya utvecklingsagendan.

» Läs mer om konferensen

» Läs mer om det Internationella året för vattensamarbete