Bild ur verksamhetsberättelsen. Bild ur verksamhetsberättelsen..

År 2016 var Unescofrågor på många sätt mer centrala än på länge. Den politiska utvecklingen satte Unescos ansvarsområden i blixtbelysning: Agenda 2030, jämställdhet som globalt aktuell fråga, hoten mot pressfrihet, journalisters säkerhet och medveten förstörelse av kulturarv. Vi har gjort en sammanfattning av verksamheten 2016 som finns att läsa här.