Källa: UNESCO Multimedia Archives

Vetenskap för global hållbarhet är temat för världsvetenskapsdagen 10 oktober 2012. Unescos generaldirektör Irina Bokova uppmanar till innovation, kreativitet och forskning för att finna hållbara lösningar på globala utmaningar så som sinande naturresurser.

Med anledning av världsvetenskapsdagen arrangerar Svenska Unescorådet och Vetenskapsrådet seminariet ”Makten över orden, makten över jorden” den 9 november 2012 om yttrandefrihet, delaktighet och forskarens ansvar i en ny geopolitisk värld. Seminariet vänder sig till dig/er som är forskare, Unesco-professorer och forskningsfinansiärer med intresse för Unescos vetenskapliga program.