Kalle Hedin, VD, Nedre Dalälvens Intresseförening, Cristina Ericson Turstam, koordinator, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, Johanna MacTaggart, nationell MAB-koordinator och ordförande i Biosfärrådet och Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet skriver i en debattartikeln i Dalademokraten om biosfärområdet Nedre Dalälvens roll  som brobryggare mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen i en värld där miljöutmaningarna har många dimensioner. Det handlar om att förena värden som biologisk mångfald, ekonomisk tillväxt och social utveckling.

Läs debattartikeln här >