biosf

I Dalademokraten (12/12-2014) skriver Kalle Hedin (VD, Nedre Dalälvens Intresseförening), Cristina Ericson Turstam (koordinator, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven), Johanna MacTaggart (nationell MAB-koordinator och ordförande i Biosfärrådet) och Mats Djurberg (generalsekreterare, Svenska Unescorådet) om Unescos biosfärprogram ”Man and the Biosphere” (MAB).

De utgår från exemplet Älvlandskapet Nedre Dalälven, ett av Sveriges fem biosfärområden, och visar hur de breda klimatfrågorna kan mötas på det lokala planet.

Läs hela artikeln på Dalademokratens hemsida >