literacy

Läs- och skrivkunnighet är en mänsklig rättighet och grunden för allt lärande. I över 40 år har Unesco uppmärksammat den internationella läskunnighetsdagen den 8 september för att påminna världen om vikten av läs- och skrivkunnighet som en drivkraft för utveckling.

Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och för att skapa hållbara, välmående och fredliga  samhällen. Att utbilda människor i läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter.

Det finns ca 780 miljoner människor i världen som inte är läs- och skrivkunniga idag. Det innebär att 16 % av världens befolkning inte kan läsa eller skriva. Av dessa är två tredjedelar kvinnor.

Unesco uppmärksammar bl.a. internationella läskunnighetsdagen genom en global konferens i Bangladesh på temat flickors och kvinnors läskunnighet.

Information om läs- och skrivkunnighet i världen >>

Läs mer på Unescos hemsida >>