matilda19-åriga Matilda Hellström har under många år engagerat sig för ungas rättigheter gällande utbildning och sitter idag som ledamot i Svenska Unescorådet där hon representerar Sveriges Ungdomsorganisationer – LSU. Här berättar hon om sitt engagemang och uppdrag.    

Hur kommer det sig att du började intressera dig för utbildningsfrågor?

Min resa började med att jag under min skolgång kände en stark känsla av maktlöshet kombinerat med att jag hade en enorm vilja av att göra skillnad. Jag ställde mig själv frågan: vad kan jag som elev göra för att skapa en bättre skola som kan ge Sveriges elever bästa möjliga utbildning? När jag upptäckte att det fanns fler elever som kände och tänkte på samma sätt som jag bestämde vi oss för att börja samarbeta. Snabbt insåg vi att skolan behövde bli mer demokratisk och började därför organisera ett demokratiskt forum som genomsyrades av samarbete, inspiration och påverkan vilket resulterade i grundandet av ett elevråd.

Arbetet för ungas rättigheter och inflytande ledde senare till att jag började engagera mig i elevorganisationen Sveriges elevråd – SVEA, där jag idag är vice förbundsordförande. SVEA nominerade mig senare till posten som representant för Sveriges ungdomsorganisationer i Svenska Unescorådet.

Hur är det att sitta som ledamot i Svenska Unescorådet?

Uppdraget är spännande då vi har många aktuella samhällsfrågor att uppmärksamma, analysera och diskutera. Som LSU-representant har jag ett viktigt uppdrag att axla då det finns mycket att jobba med för att skapa ett Unesco som ger ungdomar ett internationellt inflytande på riktigt. Unesco bildades efter andra världskriget för att få länder att gemensamt samarbeta i frågor om utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation med syftet att motverka krig och konflikter. Det här är lika aktuellt idag som det var då. Vi lever i en tid av konflikter och problem som måste förebyggas internationellt. Världens länder måste samarbeta mer och skapa gemensamma visioner för framtiden – Unesco är forumet för detta.

På vilket sätt har du arbetat för ungdomar under din i Svenska Unescorådet?

Jag arbetar för att ungas verklighetsbeskrivningar, analyser och åsikter ska få inflytande, både i Sverige och i världen. Detta innebär att jag jobbar med samtliga områden som ingår i Unescos verksamhet, men framförallt med den ungdomsstrategi som antogs under Unescos generalkonferens 2013. Jag sitter även med i utskottet för utbildning i Svenska Unescorådet eftersom jag genom mitt engagemang i elevrörelsen bär på viktig kunskap inom det området.

Har du några tips till personer som drömmer om en liknande position som den du har?

Samarbeta med personer i din omgivning. Skapa en medvetenhet om vad samarbetet står för, vad du själv strävar efter och hur dessa fogas samman. Inspirera andra och låt dig själv inspireras. Våga påverka andra och inte minst dig själv.