Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg skriver i en debattartikel i tidningen Framsidan om bibliotekens vikt för att stödja yttrandefrihet och tillgång till information – centrala punkter i Unescos konstitution och mandat. Inom Unesco sker mycket globalt arbete kring yttrandefrihet och specifikt kring pressfrihet, och bibliotek är mycket viktiga beståndsdelar i detta arbete.

Läs hela debattartikeln här >