Över 6 miljarder människor har idag tillgång till mobiltelefoner och dubbelt så många använder internet i mobilen än på dator. Mobiltelefoner har förändrat världen på många sätt!

Just nu pågår årets ”Mobile Learning Week”!

300b0368f3

 

Varje år anordnar Unesco konferenser och andra arrangemang som under en vecka har fokus på mobilt lärande. 2015 års arrangemang sker mellan 23 – 27 februari och veckan uppmärksammas också i många av Unescos medlemsländer. I år ligger fokus på hur mobil teknologi kan förbättra utbildningen för kvinnor och flickor. Att flickor får utbildning leder till att de gifter sig senare, får färre och friskare barn, får kunskap om arbetsmarknaden och hur man tar sig in på den, inser vikten av hälsovård och lär sig vilka rättigheter de har och hur de kan kräva dem.

FNs tidigare generalsekreterare Kofi Annan kallade flickors utbildning för det mest effektiva verktyget för utveckling.

IMG_6232-mobile-book

 

Unesco arbetar med att stödja regeringar och enskilda i att upptäcka hur man kan använda mobiltelefoner för utbildning: med mobilens hjälp kan skolor nå fler och de är också ett verksamt hjälpmedel i undervisning. Unesco driver projekt i flera länder för att stödja lärare och elever i detta arbete. Unesco bedriver också forskning, informationsspridning och påverkansarbete kring mobilens betydelse för lärande.

Läs mer om veckan och arrangemangen här >