Pressbild för handledning av sexualundervisning

Bristande kunskaper om sexualitet och samlevnad är ett stort globalt problem: 3 miljoner tonåringar genomgår varje år osäkra aborter, bara 30 procent av flickorna och 37 procent av pojkarna i åldern 15-24 har en god förståelse av hur HIV överförs och varje år utsätts 246 miljoner barn för könsbaserat våld i skolmiljö världen över. Mycket av detta kan avhjälpas med bättre sexualundervisning och därför har Unesco tagit fram en handbok för lärare och beslutsfattare inom utbildning. Handboken, som delvis har finansierats av Sverige, har nu uppdaterats för första gången sedan 2009.

Utbildningsminister Gustav Fridolin, som kommer att lansera handboken på lördag i samband med sin resa till Sydafrika och Zambia, säger:

Alla ungdomar har rätt till sin sexualitet och till sexualundervisning. Det här är ett viktigt steg mot jämlikhet och innebär därför en investering i utveckling, ekonomisk tillväxt och samhället i stort. För att uppnå delat ansvar och sunda attityder så är sexualundervisning, sexuella rättigheter och sexuell hälsa lika viktig för pojkar och män som för flickor och kvinnor.

Mats Djurberg, generalsekreterare på Svenska Unescorådet, lägger till:

Sveriges internationella engagemang och stöd i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa är viktigt för att barn och ungdomar ska få den information de behöver för att ta kontroll över sin sexualitet och sina liv. Sexualundervisning är en känslig fråga och därför är Sveriges bidrag ovärderligt.

Den uppdaterade handboken har ett större fokus på könsroller och de sociala dimensionerna av hälsa och sexualkunskap. Handboken lägger också större vikt vid hur sexualundervisning kan minska risken för könsbaserat våld, sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter samt hur sociala media och internet kan påverka ungdomar idag.

Vidare slår handboken fast att det inte är effektivt att förespråka avhållsamhet och att sexualundervisning – tvärtemot vad många skeptiker tror – inte innebär att ungdomar har sex tidigare eller oftare. Bäst fungerar sexualundervisning som ger ett helhetsperspektiv och tar upp frågor som graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar samt mänskliga och sexuella rättigheter.

De rekommendationer som finns med i handboken bygger ett flertal olika vetenskapliga studier och rekommendationer från en arbetsgrupp där bland annat RFSU och Sida ingått. Handboken är i producerad av Unesco i samarbete med UNAids, UN Women, UNFPA, UNICEF och WHO.

Läs mer:

Rapporten går att ladda ned här (på engelska).

Unescos arbete med sexualundervisning.