ESD signing ceremony
Stefania Giannini, biträdande generaldirektör för utbildning, och Anna Brandt, Sveriges ambassadör till Unesco, signerade avtalet. © UNESCO/Christelle ALIX

Sida har beslutat att stödja Unesco med 21,5 miljoner kronor för att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling i södra Afrika. Projektet är riktat mot lärare och lärarutbildare i Tanzania, Zambia, Zimbabwe och Moçambique och pågår under 2018–2021.

Utbildningsminister Gustav Fridolin, som ansvarar för Unescofrågor, välkomnar stödet:

Utbildning för hållbar utveckling ger en möjlighet att ge alla barn, elever och studenter de verktyg de behöver för att både förstå och kunna förändra världen, utveckla nya nödvändiga idéer och leva hållbara liv. Unesco är en viktig partner i vårt arbete med att främja utbildning för hållbar utveckling också utanför Sverige och det är glädjande att Sverige på det här sättet kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 enligt de mål som satts upp i Sveriges Unescostrategi.

Projektet, som sker i samarbete med Rhodes University i Sydafrika, syftar till att öka integreringen av hållbarhet i undervisningen genom stärkt kompetensutveckling för lärarutbildare inom lärarutbildning för naturvetenskap, teknik, ekonomi och matematik för förskola, grundskola, gymnasium och yrkesskola. Fokus kommer också vara att öka medvetenheten om hållbarhetsperspektivet i läroplaner och övriga styrdokument genom dialog med tjänstemän och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå, samt företrädare för civilsamhället (exempelvis lärares fackliga organisationer).

Sida beslutade tidigare i år att utöka det svenska stödet till Unesco till mer än 800 miljoner kronor, vilket innebär att Sverige är en av Unescos största givare. Läs pressmeddelandet här och vår intervju med Maria Arnqvist på Sida här.