aidaIdag startar Unescos världskonferens för utbildning för hållbar utveckling i Nagoya, Japan. Detta är slutsummeringen på FN:s årtioende för utbildning för hållbar utveckling som har pågått sedan 2005. Det har pågått ett intensivt arbete i Unesco och inte minst i Sverige under årtiondet med hur utbildning för hållbar utveckling ska kunna genomföras i medlemsstaterna. Många olika program, projekt och nätverk har bidragit till en stark grundförståelse av betydelse av ett integrerat och livslångt lärande och ses som en förutsättning i arbetet med att lösa de globala samhällsproblemen.

I Nagoya deltar över 80 ministrar och statssekreterare och den svenska delegationen leds av Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Under konferensen kommer man att diskutera hur man kan arbeta vidare med integrering av utbildning för hållbar utveckling inom utbildningssystemet. Hadzialic kommer även att tala om erfarenheter från Sverige och vilka ytterligare steg som kan vara möjliga vägar att gå.

Under konferensen kommer den svenska delegationen att twittra under hashtagen #esdnagoya