Ferdeusi skolan i Kabul, Afghanistan © UNESCO / Webistan
Ferdeusi skolan i Kabul, Afghanistan © UNESCO / Webistan

Sverige har genom Sida ingått avtal med Unesco, för att öka läs- och skrivkunnigheten i Afghanistan. De 60 miljoner kronor Sverige bidrar med, syftar till att öka Afghanistans förmåga att uppnå målen inom Utbildning För Alla, som fastställdes under Dakar World Education Forum.

Tekniskt och finansiellt stöd ställs till förfogande till läs- och skrivkunnighet och icke-formell utbildning med speciellt fokus på flickor och kvinnor. Det nationella programmet för förbättring av läs- och skrivkunnighet i Afghanistan (Programme for Enhancement of Literacy Afghanistan) arbetar för att öka vuxnas skrivkunnighet, räkne- och yrkeskunskaper i 34 provinser. Finansiering från Japan har redan bidragit till att 400 000 vuxna har kunnat ta del av programmet. Sveriges bidrag kommer att hjälpa ytterligare 180 000 vuxna i ytterligare nio provinser.

Finaniseringen bidrar till att skapa en solid platttform för s.k. Skill-Based Literacy och kommer att förbättra möjligheterna att genomföra projekt inom läs- och skrivkunnighet i framtiden. Programmet förväntas bland annat utbilda över 175 000 vuxna (varav 2/3 kvinnor) i grundläggande läs- och skrivkunnighet, utbilda 4500 vuxna (varav 2/3 kvinnor) i skill-based literacy och öka förmågan hos landets utbildningsdepartement att hantera och kontrollera program inom läs- och skrivkunnighet.

Läs mer här