Idag, den 28 september, firar vi världsminnesdagen och dagen för allas rätt till information.

I Sverige har vi särskild anledning att fira båda dessa dagar samtidigt, eftersom Sveriges tryckfrihetsförordning från 1766 utsågs till världsminne av Unesco i år.

Tryckfrihetsförordningen från 1766 var den första lag i världen som reglerade rätten till det fria ordet och som dessutom innehöll rätten att ta del av allmänna handlingar – en rätt som vi kallar för offentlighetsprincipen.

Utan tillgång till information blir det svårare för människor att fatta välinformerade beslut eller avgöra vad som är sant eller falskt i ett samhälle. Civila och politiska rättigheter blir svårare att ta tillvara och det kan vara en utmaning att – utan information – kunna tillgodose de egna ekonomiska, sociala eller kulturella rättigheterna.

Sveriges senaste världsminne är ett starkt exempel på unika dokument som sätter ljuset på hur viktigt det är att samhället präglas av transparens. Tryckfrihetsförordningen från 1766 var dessutom så väl genomarbetad att den har stått sig i stora delar ända fram till idag.

Svenska Unescorådet firar tryckfrihetsförordningen i dagarna två.

Den 28 september kl. 15-17 deltar Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson under en eftermiddag till tryckfrihetsförordningens ära.
Ta del av programmet här: Världsminnesdag med 1766 års tryckfrihetsförordning i fokus – Sök arrangemang – Riksarkivet

Eftermiddagen sänds direkt och länk till sändningen publiceras på Riksarkivets webbplats: https://riksarkivet.se/webbsand

Den 29 september arrangerar Svenska Unescorådet ett samtal på Bokmässan om Tryckfrihetsförordningen, som du kan ta del av på Yttrandefrihetsscenen kl. 15:00- 15:40.
Läs om samtalet här:
Tryckfrihetsförordningen – med världsminnet in i det öppna samhällets framtid – Bokmässan (bokmassan.se)

Mer om tryckfrihetsförordningen går att läsa här: Pressmeddelande: Tryckfrihetsförordningen utsedd till världsminne av Unesco « Svenska Unescorådet

Välkommen att uppmärksamma tryckfrihetsförordningen och fira med oss!