Inför pressfrihetsdagen den 3 maj publicerar Unesco-professor Ulla Carlsson en spännande text om yttrandefriheten, pressfrihetens utmaningar och de mänskliga rättigheternas historia.

Ulla Carlsson skriver i texten ”Yttrandefrihet som en pådrivande kraft för andra mänskliga rättigheter” om hur vi idag befinner oss i en alltmer osäker värld med stora samhällsutmaningar. Uppmärksammandet av årsdagarna – som pressfrihetsdagen den 3 maj – är därför viktigt och bidrar till att sätta ljus på dessa frågor, som är grundläggande för varje demokrati. Senare i år den 10 december är det också 75 år sedan den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling.

Ulla Carlsson är professor och innehavare av en Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik på institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Hon är en av de fortfarande aktiva personer som arbetat längst inom det här fältet i Sverige och som har en unik överblick över området.

Ulla Carlsson

Yttrandefrihet är nära sammanflätad med – inte bara mediefrihet – utan också rätten till utbildning, akademisk frihet och konstnärlig frihet.

Ulla Carlsson, 2023

Ulla Carlsson sätter fingret på hur yttrandefriheten finns som en garant för att maktmissbruk och korruption kan upptäckas. Genom yttrandefriheten ges möjlighet att se och påtala missförhållanden som brott mot andra mänskliga rättigheter – en förutsättning för att dessa efterlevs på många håll.

Hon värjer heller inte för det komplexa i yttrandefriheten. Det handlar om lagstiftning men också om etik och moral. Yttrandefrihet är inte en obegränsad rättighet, den medför ansvar och ömsesidig respekt. Människor behöver respektera varandras olika åsikter, diskutera och argumentera, för att den ska kunna förbli så fri som den är.

Inför framtiden pekar Ulla Carlsson på vikten av att stärka de internationella och regionala organisationer som har att slå vakt om yttrandefriheten. Hon nämner FN, Unesco, EU och Europarådet som exempel.

Delta i firandet redan idag
Idag, den andra maj, firar Unesco pressfrihetsdagens 30-års jubileum med ett särskilt event – läs mer och delta via livestream, när så erbjuds, här: World Press Freedom Day | UNESCO

Bland talarna syns Unescos generaldirektör Audrey Azoulay, FN:s generalsekreterare António Guterres, FN:s högkommissarie för mänskliga rättighter, Volker Türk och Amnesty Internationals generalsekreterare Dr Agnès Callamard.
Se alla talare här: Speakers | UNESCO

Se hela programmet här: Programme | UNESCO

Firandet i Sverige den 3 maj:
Pressfrihetsdagens 30-årsjubileum firas på flera håll i landet i år.
I Stockholm blir det ett stort firande på Stadsgårdsterminalen med panelsamtal, musik, mingel och utdelning av årets pressfrihetspris. Bakom evenmanget står ett flertal arrangörer, däribland Svenska Unescorådet.
Läs mer här: Pressfrihetsdagen 30 år « Svenska Unescorådet

Reportrar utan gränser firar även pressfrihetsdagen i Malmö tillsammans med Dawit Isaak-biblioteket – ett bibliotek för yttrandefrihet.

I Göteborg håller Göteborgs universitet i ett program om yttrandefrihet där bland annat satirens gränser diskuteras. Läs mer om det här: Pressfrihetens Dag 2023 – Ska allt vara tillåtet? | Göteborgs universitet (gu.se)

Pressfrihetsindex och en diskussion om hur pressfriheten ser ut i Sverige idag tas upp på Göteborgs stadsbiblioteks trappscen under kvällen, då även Svenska PEN firar 100 år med en tillbakablick: Pressfrihetens dag & Svenska PEN 100 år – Stadsbiblioteket – Göteborgs Stad (goteborg.se)