Denna sida lista våra publikationer som rör utbildning

 • Unescos rekommendation om Internationellt utbyte av kulturegendom 1980

  ÅR: 1980 NR: 2 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 21:a generalkonferens 1980

  ÅR: 1980 NR: 5

  Avgiven av den svenska delegationen

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer 1976

  ÅR: 1980 NR: 1

  Och deras roll i samtiden, antagen vid generalkonferensen 1976.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om allas deltagande i och bidrag till kulturlivet 1979

  ÅR: 1979 NR: 3 Ladda ner
 • Unescos Massmediedeklaration 1978

  ÅR: 1979 NR: 5

  Om de grundläggande principerna för massmedias bidrag till stärkande av fred och internationellt samförstånd, främjande av de mänskliga rättigheterna och motarbetande av rasism, apartheid och…

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om utbyggnad av vuxenutbildningen 1976

  ÅR: 1979 NR: 4

  Antagen av Unesco 1976.

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos generalkonferens 1978

  ÅR: 1979 NR: 2

  Endast original

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation Internationellt samarbete inom vuxenutbildningens område 1979

  ÅR: 1979 NR: 7

  Rekommendation från Unesco, antagen 1976. TÅ 1979.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om internationellt utbyte av kulturegendom 1979

  ÅR: 1979 NR: 6

  Antagen vid generalkonferensen 1976. TÅ 1979

  Ladda ner
 • Seminarierapport Kulturell identitet – invandrarkvinna i Sverige 1981

  ÅR: 1979 NR: 1

  Seminarierapport. endast original (Även på engelska som Nr: 2/1981)

  Ladda ner