Berättarprojektet Sagobygden utnämndes i november 2018 av Unesco till ett gott exempel på hur traditioner kan föras vidare och hållas levande. Det innebär att Sagobygden ses som en förebild i arbetet med att föra vidare och utveckla immateriella kulturarv så som seder, bruk, kunskaper eller traditioner.

I över 30 år har den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg drivit Sagobygden, vars arbete syftar till att trygga och vitalisera den muntliga berättartraditionen, främst i de småländska kommunerna Alvesta, Ljungby och Älmhult. Genom sägenplatser ute i landskapet, den årligen återkommande Ljungby berättarfestival, berättararrangemang, ett omfattande pedagogiskt arbete, Sagomuseet och mer därtill, framförs och värnas det muntliga berättandets historia, samtid och framtid.

Registret över metodiska exempel är en del av Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet (2003). Konventionen uppmärksammar det immateriella kulturarvet så som högtider och ritualer, hantverk, muntligt berättande, musik och dans. I registret finns exempel på ideella organisationer och projekt som på ett framgångsrikt sätt sprider kunskap om levande traditioner och kan tjäna som förebilder för liknande projekt i andra länder.

Det finns för närvarande 25 projekt i hela världen upptagna i registret. Däribland omfattas projekt såsom det norska båtbyggarcentret Oselvarverkstaden och franska Martiniques seglingstradition genom Yole-båtarna. Dessutom finns ett projekt som syftar till att bevara traditionella byggtekniker och kunnande för katedraler runt om i Europa genom de europeiska katedralernas byggnadshyttor och deras hantverkskunnande med i registret.

Sedan Sveriges ratificering av konventionen år 2011 har Institutet för språk och folkminnen samordnat arbetet med tillämpningen av konventionen. Mer information om arbetet finns här.


Senast uppdaterad 2 december 2021