Denna sida lista våra publikationer som rör utbildning

 • Nationell världsarvsstrategi

  ÅR: 2019

  Nationell världsarvsstrategi

  Ladda ner
 • Remissvar – Sveriges forskningspolitik

  ÅR: 2019

  Remissvar – forskningspolitik 2019

  Ladda ner
 • Rutiner för ansökan att bli medlem i nätverket för Kreativa städer – Sverige

  ÅR: 2019

  Rutiner för ansökan – Sverige

  Ladda ner
 • Empowering students for just societies: a handbook for primary school teachers

  ÅR: 2019 Ladda ner
 • Empowering students for just societies: a handbook for secondary school teachers

  ÅR: 2019 Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 SVENSKA

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Unescos årsrapport 2017

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Unescos årsrapport 2017 – Nationalkommissioner

  ÅR: 2018

  På engelska.

  Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 ENGELSKA

  ÅR: 2018

  Strategy for Sweden’s cooperation with UNESCO 2018–2021

  Ladda ner
 • Utbildning i utvecklingssamarbetet – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv

  ÅR: 2018 Ladda ner