Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Rapport Jomtien – och se’n? det internationella läskunnighetsåret 1990

  ÅR: 1991 NR: 5

  Rapport från den svenska nationalkommittén för FNs internationella läskunnighetsår 1990.

  Ladda ner
 • Världskonferensen Utbildning för alla, Jomtien, Thailand 5-9 mars 1990

  ÅR: 1991 NR: 4

  Deklarationer och riktlinjer från konferensen samt faktarutor om läskunnigheten i världen. FNs internationella läskunnighetsår 1990.

  Ladda ner
 • Unescodeklaration och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor 1977

  ÅR: 1991 NR: 2

  Antagna vid Unescos ministerkonferens i Tbilisi 1977

  Ladda ner
 • Rapport: A decade of reading research 1990

  ÅR: 1991 NR: 1

  Av professor Ingvar Lundberg. FNs internationella läskunnighetsår

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos 24:e generalkonferens 1987

  ÅR: 1988 NR: 4

  Avgiven av den svenska delegationen

  Ladda ner
 • ASPRO – Rapport från Unescos skolnätverk 1988

  ÅR: 1988 NR: 2

  (I Sverige). endast original

  Ladda ner
 • Seminarierapport Transnational cultural flows and national Cultures 1987

  ÅR: 1988 NR: 1

  Report on a workshop held in Stockholm June 1987

  Ladda ner
 • Unescos konvention mot diskriminering inom undervisningen 1967

  ÅR: 1988 NR: 3

  1960 konvention mot diskriminering inom undervisningen Antagen 1960, svensk anslutning 1967. Nytryck av Nr: 3/1982

  Ladda ner
 • Rapport Censur och självcensur i Sverige 1987

  ÅR: 1987 NR: 1

  En Unesco-studie om självcensuren i svenska tidningar och tidskrifter samt i svensk radio och television av Lars Furhoff

  Ladda ner
 • Unescos naturvetenskapliga program 1986

  ÅR: 1986 NR: 2 Ladda ner