Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Rapport: Många röster – en värld ”MacBride-rapporten” 1981

  ÅR: 1981 NR: 3

  Övers av del av Many voices – one world, rapport från Unescos internationella kommission för studiet av kommunikationsproblem

  Ladda ner
 • Seminarierapport: Cultural Identity Immigrant Women in Sweden 1978

  ÅR: 1981 NR: 2

  Rapport från ett seminarium 4-5 oktober 1978, Saltsjöbaden. (Även på svenska som nummer 1/1979)

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om konstnärens ställning 1980

  ÅR: 1981 NR: 1

  Antagen av Unescos 21a generalkonferens 1980. TÅ 1981

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om Internationellt utbyte av kulturegendom 1980

  ÅR: 1980 NR: 2 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 21:a generalkonferens 1980

  ÅR: 1980 NR: 5

  Avgiven av den svenska delegationen

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer 1976

  ÅR: 1980 NR: 1

  Och deras roll i samtiden, antagen vid generalkonferensen 1976.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om allas deltagande i och bidrag till kulturlivet 1979

  ÅR: 1979 NR: 3 Ladda ner
 • Unescos Massmediedeklaration 1978

  ÅR: 1979 NR: 5

  Om de grundläggande principerna för massmedias bidrag till stärkande av fred och internationellt samförstånd, främjande av de mänskliga rättigheterna och motarbetande av rasism, apartheid och…

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om utbyggnad av vuxenutbildningen 1976

  ÅR: 1979 NR: 4

  Antagen av Unesco 1976.

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos generalkonferens 1978

  ÅR: 1979 NR: 2

  Endast original

  Ladda ner