Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Rekommendation om utbildning för internationell förståelse (1974)

  ÅR: 1974

  Rekommendation om utbildning för internationell förståelse (1974)

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos 17:e generalkonferens, 1972

  ÅR: 1972 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 16:e generalkonferens, 1970

  ÅR: 1970 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 15:e generalkonferens, 1968

  ÅR: 1968 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 14:e generalkonferens, 1966

  ÅR: 1966 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 13:e generalkonferens, 1964

  ÅR: 1964 Ladda ner
 • Haagkonventionen 1954, andra protokollet

  ÅR: 1954

  Haagkonventionen 1954, andra protokollet

  Ladda ner
 • Världskonventionen om upphovsrätt

  ÅR: 1952

  Världskonventionen om upphovsrätt

  Ladda ner