Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Unescos rekommendation om internationellt utbyte av kulturegendom 1979

  ÅR: 1979 NR: 6

  Antagen vid generalkonferensen 1976. TÅ 1979

  Ladda ner
 • Seminarierapport Kulturell identitet – invandrarkvinna i Sverige 1981

  ÅR: 1979 NR: 1

  Seminarierapport. endast original (Även på engelska som Nr: 2/1981)

  Ladda ner
 • Konvention om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätten till kulturegendom

  ÅR: 1979 Ladda ner
 • Konvention om erkännande av studier, betyg och examina avseende högre utbildning i stater som tillhör Europa- regionen inom Unesco 1979

  ÅR: 1979 Ladda ner
 • Seminarierapport från forskningskonferens MINESPOL II 1978

  ÅR: 1978 NR: 4

  – Unescos konferens 1978 för forskningsministrar från den europeiska och nordamerikanska regionen avgiven av den svenska delegationen.

  Ladda ner
 • Rapport från expertmöte om invandrarnas alfabetiseringsbehov 1977

  ÅR: 1977 NR: 1

  Hasseludden, Sverige, 1977. Även på franska

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos 19:e generalkonferens 1976

  ÅR: 1977 NR: 4

  26/10 – 30/11 1976.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om allas deltagande i och bidrag till kulturlivet 1976

  ÅR: 1976 NR: 4

  Antagen 1976.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om teknisk utbildning och yrkesutbildning 1974

  ÅR: 1976 NR: 1

  Antagen av Unescos generalkonferens 1974.

  Ladda ner
 • Rapport Återförande av kulturföremål 1976

  ÅR: 1976 NR: 2

  Slutrapport från arbetsgrupp inom Svenska Unescorådet. Även på engelska.

  Ladda ner