Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Unescos naturvetenskapliga program 1986

  ÅR: 1986 NR: 2 Ladda ner
 • Rapport från Unescos 23:e generalkonferens 1985

  ÅR: 1986 NR: 1

  Avgiven av den svenska delegationen

  Ladda ner
 • Unescokonvention om erkännande av studier, diplom och examina avseende högre utbildning i Europa 1984

  ÅR: 1985 NR: 1

  I stater som tillhör Europaregionen inom Unesco, ratificerad januari 1984.

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos 22:a generalkonferens 1983

  ÅR: 1984 NR: 1 Ladda ner
 • Unescos konvention om skydd av kulturföremål i händelse av väpnad konflikt (Haagkonventionen) 1954

  ÅR: 1984 NR: 5

  1954, Haag

  Ladda ner
 • Rapport från Unescos 4:e extraordinarie generalkonferens 1982

  ÅR: 1983 NR: 1 Ladda ner
 • Rapport om Unescos arbete med Science policy and planning 1982

  ÅR: 1982 NR: 4

  – Some observations on Unesco’s advisory work in developing countries, arbetsrapport utarbetad inom Svenska Unescorådet

  Ladda ner
 • Rapport: Mexico City-deklarationen om kulturpolitik 1982

  ÅR: 1982 NR: 5

  1982

  Ladda ner
 • Unescos Rekommendation om skydd och bevarande av rörliga bilder 1980

  ÅR: 1981 NR: 4

  Antagna av Unesco vid generalkonferensen 1980.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om åtgärder rörande förbud mot och förhindrande av olovlig export, import och överförande av äganderätt avseende kulturegendom 1970

  ÅR: 1981 NR: 5

  Förlaga till konventionstext antagen av Unesco 1970.

  Ladda ner