Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Empowering students for just societies: a handbook for primary school teachers

  ÅR: 2019 Ladda ner
 • Empowering students for just societies: a handbook for secondary school teachers

  ÅR: 2019 Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 SVENSKA

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Unescos årsrapport 2017

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Unescos årsrapport 2017 – Nationalkommissioner

  ÅR: 2018

  På engelska.

  Ladda ner
 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2018-2021 ENGELSKA

  ÅR: 2018

  Strategy for Sweden’s cooperation with UNESCO 2018–2021

  Ladda ner
 • Utbildning i utvecklingssamarbetet – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Re-shaping cultural policy

  ÅR: 2018

  På engelska.

  Ladda ner
 • Rapport om genomförandet av rekommendationen om konstnärens ställning i Sverige (2018)

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Organisational Assessment of UNESCO, 2018

  ÅR: 2018

  Organisational Assessment UNESCO

  Ladda ner