Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parken – är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering 

På Lovön i Mälaren ligger Drottningholms slottsområde, den första platsen som utsågs till världsarv i Sverige. Här finns två kungliga slott, en slottspark och en unik slottsteater.

I slutet av 1600-talet påbörjades uppbyggnaden av Drottningholms slott på initiativ av änkedrottningen Hedvig Eleonora. Slottet har fungerat som en kunglig bostad ända sedan 1660-talet, och platsen upprätthåller på så sätt en kulturell kontinuitet genom att dess ursprungliga syfte bevarats. Det intilliggande Kina slott uppfördes 1769. Slottets arkitektur är i grunden fransk rokoko men har kinesiska och orientaliska inslag. De grandiosa interiörerna återspeglar Sveriges dåtida ambitioner som politisk och kulturell stormakt.

Foto: Alexis Daflos

Slottsparken, som successivt anlades under 1600- och 1700-talet, utgjordes från början av en stram barockträdgård efter fransk förebild, men byggdes senare ut med en vildare del inspirerad av engelska parker. Precis som slotten är parken alltså ett resultat av sammanslagningar och förändringar i det kungliga byggnadsmodet.

Drottningholmsteatern är en av Europas bäst bevarade barockteatrar, där en unik samling av teaterdekorer finns bevarad. Teatern är den enda 1700-talsteatern i världen där originalmaskineriet fortfarande används regelbundet. Teatern användes flitigt av Gustav III, men föll i glömska efter hans död. Tack vare Agne Beijers renoveringsarbete 1922 är teatern idag återigen en scen som används för att uppföra både musik- och operaföreställningar.

Drottningholms slottsområde är en produkt av arbetet mellan europeiska konstnärer, arkitekter och hantverkare och fungerar som en påminnelse om de storslagna resultat som ett nära interkulturellt samarbete kan skapa. Platsen utgör än idag en mötesplats tack vare sitt levande kulturliv.

Drottningholms slottsområde utsågs av Unesco till världsarv 1991.

Läs mer om Drottningholms slottsområde här.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022