Svenska Unescorådet tar emot två praktikanter per termin. Annonsen för höstens praktikplatser är publicerad och du kan söka praktikplats fram till den 31 mars 2024. 

Som praktikant på Svenska Unescorådet kan du antingen praktisera med inriktningen kommunikation eller generalist. Läs mer om praktikplatserna här: kommunikation / generalist.

Oscar Fors är vårens kommunikationspraktikant. Han studerar medie-och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap vid Stockholms universitet.

– Efter tre års studier tog jag chansen att under min sista termin innan examen testa på att göra något praktiskt. Svenska Unescorådet har varit en fantastisk plats att utvecklas som person och komma ett steg närmare yrkeslivet. Som kommunikationspraktikant har jag fått en djupare förståelse för hur kommunikation bedrivs inom ett FN-organ som Unesco. Tillsammans med min handledare har jag fått vägledning i hur olika budskap kommuniceras på bästa sätt genom diverse plattformar. Uppgifterna har varierat mycket. Det har handlat om allt från att skriva artiklar till hemsidan, skapa inlägg till sociala medier till att hjälpa till med att arrangera event och bistå kansliet i deras dagliga verksamhet. Praktikplatsen har också gett mig en unik inblick i Unescos omfattande arbete samt det stora nätverk av globala kontakter och relationer som Unesco består av.

Om du är intresserad av internationella frågor, kultur, vetenskap, utbildning och kommunikation är praktikplatsen hos Svenska Unescorådet perfekt för dig.

Oscar Fors

Stella Cayli studerar internationella relationer vid Stockholms universitet och har fått praktikplats som generalist under våren.

– Som praktikant på svenska Unescorådet har jag fått upp ögonen för Unesco som organisation, och fått en djupare förståelse för hur arbetet inom FN-systemet fungerar i praktiken. Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande, men en stor del av arbetet den här terminen har bestått av att förbereda och genomföra vår första nationella konferens på fyra år, vilket varit väldigt givande. Dessutom har jag fått arbeta självständigt med att främja ungdomars engagemang i Unesco, deltagit i arbetet inför Unescos styrelsemöte och fått chansen att lära mig om Unescos arbete med etik inom AI. Att göra praktik på svenska Unescorådet innebär en fantastisk möjlighet att omsätta sin kunskap i praktiken,

Jag rekommenderar alla med intresse för Unescos frågor att söka praktikplatsen inför höstterminen.

Stella Cayli

Hur är det att praktisera på Svenska Unescorådet? Denna höst har vi studenter från Linköpings och Stockholms universitet som gör sina praktikterminer hos oss.

Nu finns även chans för dig som vill praktisera hos oss i vår att söka praktikplats. Ansökningsperioden pågår till den 22 oktober.

Möt Nurfer Aslan

-Jag heter Nurfer och studerar masterprogrammet i Internationella och Europeiska relationer vid Linköpings universitet. Sedan augusti 2023 har jag haft nöjet att genomföra min praktik hos Svenska Unescorådet.

Under min tid här får jag en djupare inblick i kommunikationsaspekterna och hur man effektivt formulerar budskap på olika plattformar. Dessutom får jag möjligheten att fördjupa min förståelse för Unescos verksamhet. Att vara direkt involverad i arbetet ger mig en unik förståelse för organisationens viktiga uppdrag. Det är också inspirerande att se hur Unesco samarbetar med andra FN-organ, vilket har utökat min insikt om FN-familjens omfattande arbete. Det är särskilt givande att kunna bidra till och lära mig mer om det internationella och nationella nätverket som Unesco är en del av. Jag ser fram emot att fortsätta min praktik här och utveckla mina färdigheter inom internationella relationer och kommunikation, samtidigt som jag bidrar till Unescos värdefulla arbete.

-Om du har ett intresse för Unesco, för FN och dess globala arbete ska du inte missa att söka praktik hos Svenska Unescorådet. Du får möjligheten att vara en del av Unesco och FN:s arbete inom internationella relationer och samtidigt bidra till Unescos strävan efter en bättre framtid.

Möt Mirna Zaia

-Mitt namn är Mirna och jag studerar statsvetenskap och internationella relationer på Stockholms universitet. Som praktikant på Svenska Unescorådet har jag fått vara en del av det vardagliga och det långsiktiga arbete som bedrivs. Mina arbetsuppgifter består bland annat av att förbereda underlag inför en världsgeneralkonferens som Unesco har i år, det har varit väldigt spännande och lärorikt att få vara involverad i arbetet. Jag har även fått chansen att delta på spännande möten och seminarier med externa aktörer som Svenska Unescorådet samarbetar med. Dessutom får jag arbeta självständigt i egna projekt som exempelvis ett projekt för att främja ungdomsorganisationers engagemang i Unesco. Praktiken har gett en större förståelse för Unesco som organisation men också en djupare inblick i hur Sverige arbetar med Unescofrågor. Jag känner mig alltid delaktig och välkommen och ser fram emot en spännande höst.

-Jag rekommenderar alla som har ett intresse för FN-systemet och internationella frågor, och vill lära sig mer om Unescos värdegrunder, att söka praktikplatsen.

Är du intresserad av att praktisera på Svenska Unescorådet? Ansök senast  senast den 22 oktober 2023.

Regeringskansliet | Praktik inom kommunikation till Svenska Unescorådet i Stockholm – vårterminen 2024 (reachmee.com)

Regeringskansliet | Praktik på Svenska Unescorådet i Stockholm – vårterminen 2024 (reachmee.com)

Fram till den 6 april tar vi emot ansökningar för att praktisera hos Svenska Unescorådet. Är du intresserad av att vara en del av arbetet med att främja Unescos värdegrund och stödja Sveriges arbete i Unesco så är detta platsen för dig!

Vi söker två praktikanter till hösten, varav en kommer att få fokusera mer på kommunikationsområdet utöver generella arbetsuppgifter inom kansliet.

Svenska Unescorådet har en rik och varierande verksamhet där du får vara med om allt från internationella möten till att arrangera och delta i de nationella insatser Svenska Unescorådet genomför. Vårterminens praktikanter har bland annat deltagit i arrangemanget med prisutdelningen av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset – ett festligt tillfälle då vi firade två framstående kvinnliga forskare inom vetenskapliga områden. De är också engagerade i internationella besök från Unesco till Sverige och samverkan med Unescos alla koncept i Sverige – från världsarv till biosfärområden och kreativa städer liksom Unesocprofessurer.

Erik Ekelund och Klara Blomberg ger här en liten inblick i hur det är att vara praktikant en termin på Svenska Unescorådet.

Erik Ekelund (t.h) i diskussion med biträdande generalsekreterare Karin Stenson på Svenska Unescorådets kansli i Stockholm. Foto: Klara Blomberg.

Erik Ekelund studerar statsvetenskap och sökte därför praktik på Svenska Unescorådet:

– Jag har som praktikant på Svenska Unescorådet fått delta i både det dagliga och det mer långsiktiga arbetet. Jag har till exempel deltagit i olika seminarier och observerat större konsultationsprocesser inom Unesco, som revideringsprocessen av ett Unesco-ramverk för kultur och konst. Jag har också fått möjlighet att engagera mig i egna projekt till exempel ett projekt för att främja ungdomsorganisationers engagemang i Unesco. Praktiken har varit givande och lärorik, jag har känt mig delaktig och välkomnad från dag ett.

– Jag skulle rekommendera praktik hos Svenska Unescorådet till alla som är intresserade av att lära sig mer om Unesco och FN-systemet, och till de som är intresserade av Unescos värdegrunder och de frågor som Unesco arbetar med, avslutar Erik Ekelund.

Klara Blomberg studerar till pol. kand vid Uppsala Universitet och praktiserar på Svenska Unescorådet med fokus på kommunikation.

Klara Blomberg, praktikant på Svenska Unescorådet vårtermingen 2023. Foto: Erik Ekelund.

– Att vara praktikant hos Svenska Unescorådet är både givande och roligt. Jag har fått medverka i flera olika projekt, allt från att skriva artiklar och inlägg på sociala medier till att få hjälpa till att arrangera stora evenemang som utdelningen av For Women in Science-priset och ett expertmöte om immateriellt kulturarv.
Jag har också lärt mig mycket om Unesco som organisation och arbetet inom internationella organisationer. Jag har fått träna på att skriva och formulera mig själv särskilt inom kommunikationsområdet.

– Om du är intresserad av arbete inom internationella organisationer eller Unescos områden skulle jag absolut rekommendera att söka praktik här. Man lär också snabbt känna alla på kansliet och alla är trevliga och vill hjälpa dig, säger Klara.

Svenska Unescorådet läser praktikansökningarna löpande – så skicka in din ansökan redan idag!

För att söka den mer generella praktikplatsen går du in här.

För att söka praktikplats med fokus kommunikation går du in här.

Båda praktikplatserna kan sökas samtidigt. För kommunikationspraktiken ges företräde till studerande inom kommunikationsområdet, men det är inte ett krav för att söka platsen. Viktigt är att du kan praktisera en hel termin.

Varmt välkommen att söka dig till oss!